اولین جمله‌ای که آیت الله خامنه‌ای پس از به هوش آمدن گفتند/ دکترها قطع امید کرده بودند