عکس/ آخرین حضور نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت در روز صنعت و معدن