فیلم/ مدیر آمدنیوز با چه کسانی در داخل کشور هماهنگ است؟