تحریم‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود/ باید از دولت حمایت کنیم