تجلیل بی‌ربط و عجیب از کیارستمی، صدرعاملی و علی معلم