سردار غیب‌پرور: نیروهای انقلابی نمی‌توانند در مقابل تضعیف قدرت ملی سکوت کنند