آرزوی اسرائیل درباره مکه، به دست بن‌سلمان محقق می‌شود