رهبر انقلاب درگذشت مرحوم سید رضا نیّری را تسلیت گفتند