واگذاری مسکن مهر به خانواده‌های 2 معلولی جنوب کرمان