اعتراض‌ها به تصاویر نامتعارف یک فیلم خارجی/ پاسخ دبیر جشنواره فیلم کودک