برخورد ۹ خودرو در جاده زابل به زاهدان/ ۳۳ نفر مجروح شدند