آیت‌الله مکارم‌: تکرار می‌کنم؛ حاکمیت از طرف خداست ولی اجرای آن بدون کمک مردم ممکن نیست