کار رامبد ضد آزادی بود نه به سود آن/ شوخی‌هایی که حتی بی‌ادب‌ها هم به زبان نمی‌آورند