جزئیات پروژه ترفیع گنبد امام حسین(ع) در کرمان +تصاویر