تصاویر/ تشییع پیکر پاسدار شهید حفاظت فرودگاه مهرآباد