وقتی ایران در جنگ با داعش کمک می‌کرد، آمریکا کاری نکرد