ایران مایل است از روابط خود با پیونگ‌یانگ برای آشتی میان دو کره استفاده کند