فیلم/ شاهکار جدید ترامپ پس از صدا زدن دختر خبرنگار: چقدر خوشگل اینجاست!