عکس/ فغانی در کنار رونالدو و ویدال و سایر ستاره‌ها