آخرین جزئیات از پرونده قتل در یکی از روستاهای اهواز