آیا اشعاری که پیش از نماز عید فطر خوانده شد به صلاح نظام بود؟/ آقاي مطيعي! «صف اول» فقط روحانی نیست!