میزبانی عجیب چک‌ از تیم والیبال ایران/ هر نفر فقط یک تکه مرغ!