روایتی از شهادت رئیس شورای قرآنی العوامیه به دست آل سعود