ضربه به یک تیم تروریستی/ کشف انبار بزرگ اسلحه و مهمات تروریست‌ها