عکس/ نماز عید فطر سال ٣٧ در انجمن اسلامی دانشگاه تهران