ایران با خانواده قربانیان آتش‌سوزی تانکر سوخت پاکستان ابراز همدردی کرد