استخدام 6 هزار نفر در آموزش و پرورش +جزئیات و جدول