تصاویر/ مراسم افطار فعالان حوزه زنان و خانواده با روحانی