رئیس جمهور کومور: اجازه فعالیت‌های عقیدتی ایران را نمی‌دهیم