رسوایی وزارت‌کشور عربستان؛ شهید انفجار قطیف در«پارتی» +تصاویر