تصویر خیره کننده از کهکشان راه شیری بر فراز "منشوری"