شریعتمداری: مردم هر ساله آرزوهای رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدانش را زیر پا له می‌کنند