حضور همراه با حاشیه مطهری در راهپیمایی روز قدس +عکس