جام کنفدراسیون‌ها/ تساوی استرالیا و کامرون به نفع مدعیان