اظهارات کی‌روش درباره آینده همکاری با ایران پس از جام جهانی