داعش بخشی از آمفی‌تئاتر باستانی پالمیرا را تخریب کرد