فیلم/ جزئیات دستگیری 7 بازیگر سینما در پارتی شبانه