دیدارهای رییس مجلس در حاشیه چهارمین اجلاس سران کشورهای جهان - نیویورک‎
دیدار با رئیس مجلس اسلونی
دیدار با رئیس مجلس اسلونی
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس اسلونی
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس اسلونی
دیدار با رئیس مجلس آذربایجان
دیدار با رئیس مجلس آذربایجان
دیدار با رئیس مجلس آذربایجان
دیدار با رئیس مجلس آذربایجان
دیدار با رئیس مجلس گرجستان
دیدار با رئیس مجلس گرجستان
دیدار با رئیس مجلس گرجستان
دیدار با رئیس مجلس گرجستان
دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا
دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا
دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا
دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا
دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا
دیدار با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا
دیدار با رئیس مجلس کرواسی
دیدار با رئیس مجلس کرواسی
دیدار با رئیس مجلس کرواسی
دیدار با رئیس مجلس کرواسی
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با رئیس مجلس تونس
دیدار با رئیس مجلس تونس
دیدار با رئیس مجلس تونس
دیدار با رئیس مجلس تونس
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک
دیدار با یهودیان ضد صهیونیسم‎ در نیویورک

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
اشتراک گذاری خبر:
ارسال نظرات
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰