دنیامالی: وزارت ورزش روحانی و احمدی‌نژاد تفاوتی ندارند