بازخواني مراسم تنفيذ 3 رئيس‌جمهور/توصیه های رهبری به هاشمي،خاتمي واحمدي‌نژاد+تصاوير